natrag
natrag

Ekologija duha

Ekologija duha

Tokyo Bay

Anoniman

Tokyo Bay, od 19. travnja do 22. travnja 2020.

Fotografija zapovjednika nastala tijekom manovre brodom kroz Tokyo Bay (zaljev). Nakon parcijalnog iskrcaja tereta (chemical grade), brod nastavlja putovanje prema sljedećoj luci iskrcaja Wakayama, Japan. O ovoj fotografiji u normalnim uvjetima ne bi puno toga bilo za reći, no u današnje vrijeme...Opsežne pripreme za zaštitu od Covid-19 virusa i koliko doze sumnje da li se sve radi kako treba, nada da svi koji vizitaju brod su zdravi (iako prije dolaska na brod potpisuju formular o zdravlju, no kome sve vjerovati danas?). Ono najizvjesnije je odlazak doma, kad, kako, kuda? Rekli bi, pa mi i jesmo na neki način vazda u karanteni i u šali govorimo situacija na brodu? Kao i obično, samo još i korona. Nastojimo ostati vedra duha što više možemo, tihi, samozatajni i škrti na riječima kao i uvijek, a vrijeme nam je, kao i uvijek, najbolji prijatelj i najgori neprijatelj ili bi se usudio reći - najbolji neprijatelj!

Tokyo Bay

Anoniman

Tokyo Bay, od 19. travnja do 22. travnja 2020.

Fotografija zapovjednika nastala tijekom manovre brodom kroz Tokyo Bay (zaljev). Nakon parcijalnog iskrcaja tereta (chemical grade), brod nastavlja putovanje prema sljedećoj luci iskrcaja Wakayama, Japan. O ovoj fotografiji u normalnim uvjetima ne bi puno toga bilo za reći, no u današnje vrijeme...Opsežne pripreme za zaštitu od Covid-19 virusa i koliko doze sumnje da li se sve radi kako treba, nada da svi koji vizitaju brod su zdravi (iako prije dolaska na brod potpisuju formular o zdravlju, no kome sve vjerovati danas?). Ono najizvjesnije je odlazak doma, kad, kako, kuda? Rekli bi, pa mi i jesmo na neki način vazda u karanteni i u šali govorimo situacija na brodu? Kao i obično, samo još i korona. Nastojimo ostati vedra duha što više možemo, tihi, samozatajni i škrti na riječima kao i uvijek, a vrijeme nam je, kao i uvijek, najbolji prijatelj i najgori neprijatelj ili bi se usudio reći - najbolji neprijatelj!

Tokyo Bay

Anoniman

Tokyo Bay, od 19. travnja do 22. travnja 2020.

Fotografija zapovjednika nastala tijekom manovre brodom kroz Tokyo Bay (zaljev). Nakon parcijalnog iskrcaja tereta (chemical grade), brod nastavlja putovanje prema sljedećoj luci iskrcaja Wakayama, Japan. O ovoj fotografiji u normalnim uvjetima ne bi puno toga bilo za reći, no u današnje vrijeme...Opsežne pripreme za zaštitu od Covid-19 virusa i koliko doze sumnje da li se sve radi kako treba, nada da svi koji vizitaju brod su zdravi (iako prije dolaska na brod potpisuju formular o zdravlju, no kome sve vjerovati danas?). Ono najizvjesnije je odlazak doma, kad, kako, kuda? Rekli bi, pa mi i jesmo na neki način vazda u karanteni i u šali govorimo situacija na brodu? Kao i obično, samo još i korona. Nastojimo ostati vedra duha što više možemo, tihi, samozatajni i škrti na riječima kao i uvijek, a vrijeme nam je, kao i uvijek, najbolji prijatelj i najgori neprijatelj ili bi se usudio reći - najbolji neprijatelj!

Tokyo Bay

Anoniman

Tokyo Bay, od 19. travnja do 22. travnja 2020.

Fotografija zapovjednika nastala tijekom manovre brodom kroz Tokyo Bay (zaljev). Nakon parcijalnog iskrcaja tereta (chemical grade), brod nastavlja putovanje prema sljedećoj luci iskrcaja Wakayama, Japan. O ovoj fotografiji u normalnim uvjetima ne bi puno toga bilo za reći, no u današnje vrijeme...Opsežne pripreme za zaštitu od Covid-19 virusa i koliko doze sumnje da li se sve radi kako treba, nada da svi koji vizitaju brod su zdravi (iako prije dolaska na brod potpisuju formular o zdravlju, no kome sve vjerovati danas?). Ono najizvjesnije je odlazak doma, kad, kako, kuda? Rekli bi, pa mi i jesmo na neki način vazda u karanteni i u šali govorimo situacija na brodu? Kao i obično, samo još i korona. Nastojimo ostati vedra duha što više možemo, tihi, samozatajni i škrti na riječima kao i uvijek, a vrijeme nam je, kao i uvijek, najbolji prijatelj i najgori neprijatelj ili bi se usudio reći - najbolji neprijatelj!

Izjava o pristupačnosti