natrag

Izjava o pristupačnosti

Javna ustanova „Dubrovački muzeji“ nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Javna ustanove „Dubrovački muzeji“ koje se nalazi na adresi www.dumus.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište karantena.dumus.hr je usklađeno sa Zakonom, osim u sljedećoj stavki:

Nepristupačan sadržaj

1. dostup do pojedinih rubrika podizbornika i putem tipkovnice je djelomična

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Javne ustanove „Dubrovački muzeji“. Izjava je zadnji put preispitana 10. rujna 2020. Javna ustanova „Dubrovački muzeji“ će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Javnu ustanovu „Dubrovački muzeji“. Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Javne ustanove „Dubrovački muzeji“ mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@dumus.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.