natrag
natrag

Ekologija duha

Ekologija duha

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Kako vrijeme u izolaciji učiniti podnošljivim

Marija Bajurin

Nova Mokošica, od 15. ožujka do 20. travnja 2020.

Da bi vrijeme provedeno u izolaciji moglo biti donekle podnošljivo trebalo se nečim zaokupiti. Prvo vrijeme šila sam maske za obitelj i poznanike. Zatim smo posijali sadnice za povrće čije je vrijeme dolazilo, a neizvjesno je bilo gdje ih nabaviti. Oko toga je bilo dosta zabave. Svaki dan se ukazala neka nevjerojatna slika sa balkona koju je trebalo zabilježiti. A čiope koje su došle 30. ožujka svake godine su za nas doživljaj. O vrapcima da ne govorim. Mogu pojesti toliko da trebaš cijeli dan sitnit kruh da se nahrane. Uz sve ovo i redovni posao doma nekako je vrijeme prolazilo.

Izjava o pristupačnosti