natrag
natrag

Obliti privatorum publica curate

Obliti privatorum publica curate

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

CroResp respiratori

Tomo Sjekavica

Dubrovnik, od travnja do svibnja 2020.

Ekipa volontera iz Dubrovnika na svojim 3D printerima je podržala i akciju izrade CroResp respiratora za zdravstvene radnike. Isprintali su preko 400 adaptera. CroResp je respirator sa zaštitom za oči izrađen od ronilačke maske, 3D printanog adaptera i filtera za viruse. CroResp respiratori su namijenjeni svim zdravstvenim radnicima koji su svakodnevno u direktnom i najbližem kontaktu sa zaraženim pacijentima. Projekt respiratora sa zaštitom za oči, izrađen od ronilačke maske, adaptera i filtera za viruse, izradila je grupa s pandemija.info mrežne stranice, online baze korisnih smjernica i edukativnih materijala iz cijelog svijeta namijenjenih medicinskom osoblju u borbi protiv novog koronavirusa. U akciji 3D printanja u Dubrovniku sudjeluju obrt Robot Hand Made, Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije, Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika, Informatički klub Futura, Udruga RC modela Dubrovnika, LARIAT - Laboratorij za autonomne inteligentne sustave Sveučilišta u Dubrovniku, Maritimo Fishing, Dubrovačka baština i još par pojedinaca.

Izjava o pristupačnosti