natrag
natrag

Kreativni imaginarij

Kreativni imaginarij

Image description

Razmišljanje Malog princa

Marta Pandurić

Čilipi, 27. ožujka 2020.

Video naziva Razmišljanje Malog princa domaći je uradak iz hrvatskog jezika, napravljen tijekom održavanja nastave na daljinu, na temu Monolog svog najdražeg književnog lika iz djetinstva. Marta je monolog povezala sa situacijom vezanom uz pojavu virusa.

Izjava o pristupačnosti