natrag
natrag

Kreativni imaginarij

Kreativni imaginarij

Image description

Online izazov za male kreativce

Magdalena Prkut, Umjetnička galerija Dubrovnik, fotograf UGD Miho Skvrce

Dubrovnik, od 4. travnja do 18. travnja 2020.

Umjetnička galerija Dubrovnik organizirala je online izazov za kojeg su prijave trajale od 4. travnja do 18. travnja 2020. godine. Maleni su kreativci imali zadatak prikazati interijer ili detalj svoga doma, a za primjer kako su u slikarstvu prikazivani interijer i kao inspiraciju za izvršenje zadatka, muzejska pedagoginja Umjetničke galerije Dubrovnik, Ivona Šimunović iz muzejske je zbirke UGD odabrala tri djela Đura Pulitike (Stara soba, 1996., ulje, platno; U sobi, 1953., ulje, platno; Interijer s narančastim stolom, 1950., akvarel, papir). Online izazov završen je izložbom koja je otvorena virtualno i to 25. travnja, na kojoj je prikazan odabir od trideset radova. Video sa svim prijavljenim radovima izradio je naš muzejski fotograf, Miho Skvrce.

Izjava o pristupačnosti