natrag
natrag

Kreativni imaginarij

Kreativni imaginarij

Image description

Odjeci flaute u Dvoru

Ana Prohaska Vlahinić, Dubrovački muzeji

Dubrovnik, 24. travnja 2020.

Umirovljeni profesor i glazbenik Jakov Kakarigji vrijeme izolacije provodi svirajući flautu u Dvoru i ispred njega.

Izjava o pristupačnosti