natrag
natrag

Kreativni imaginarij

Kreativni imaginarij

Image description

Jean Daniel Braun – Largo, kompozicija za fagot

Lovro Čuikin

Veliki Zaton, 28. travnja 2020.

Videozapis u rano jutro iznad mora na Batu u Velikome Zatonu, s pogledom na Babin kuk i Koločep u vrijeme karantene. Kao jedan stimulans i optimizam ljudima u ovoj izolaciji. Pozdrav svima, držite razmak!

Izjava o pristupačnosti