natrag
natrag

Kreativni imaginarij

Kreativni imaginarij

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Image description

Glumci u izolaciji

Žarko Dragojević, Kazalište Marina Držića

Dubrovnik, od travanja do svibnja 2020.

Članovi umjetničkog ansambla Kazališta Marina Držića su u sklopu projekta #umjetnicigradu odlučili podržati inicijativu Grada Dubrovnika i UO za kulturu i baštinu. Niz kratkih video zapisa rezultat je stvaralaštva u izolaciji za vrijeme pandemije virusa koji je zaustavio normalan rad gradskog kazališta.

Izjava o pristupačnosti